torsdag 18 november 2010

Åldrande Befolkning i flera Svenska Regioner

I hela Västeuropa ökar sedan länge andelen äldre i befolkningen. Sverige har redan haft en kraftig expansion av gruppen 65 år och äldre och framför oss har vi en ny expansion som kommer att hålla i sig fram till början av 2030-talet. Det är de stora kullarna på 1940-talet och senare 1960-talet som når pensionsåldrarna. De äldre kommer att utgöra en påtagligt större andel av befolkningen än i dag och befolkningens åldrande kommer att kunna spåras över nästan hela åldersskalan. Ett par år in på 2030-talet kommer pensionärerna, de som är 65 år och äldre, att utgöra en fjärdedel av landets befolkning. Samtidigt blir människor i arbetsföra åldrar relativt något färre och likaså andelen barn. Försörjningsbördan kommer därmed att öka.


Först ser vi Sverige i ett Europeiskt TL2 regionalt perspektiv. Övre Norrland, Sydsverige, Västsverige och Stockholm är markerade. Vi ser deras utveckling under åren 1990-2007. Stockholm visar en helt annan utveckling med sjunkande antal äldre population jämfört med t.ex. Sydsverige och Västsverige. I nästa snapshot ser vi Stockholm jämfört med utvecklingen för Berlin, London och Oslo. Både London och Oslo har en kraftigt minskande äldre befolkning med Berlin visar en helt motsatt utveckling. Både London och Stockholm visar en ökad andel population 15-64 år. Du kan markera en egen region och följa utvecklingen. I vårt sista snapshot jämför vi Norrland med några regioner i Europa som också har en kraftigt ökande andel äldre population som t.ex. Toscana, Sachsen och Galicia i Spanien. Du kan se på kartan var dessa regioner ligger.

NComVA

Norrköping Science Park, Sweden
NComVA AB Norrköping Science Park http://NComVA.com